Ana sayfa Blog

Umre görevlendirmelerinde yer almak isteyen personel için talimatname yayınlandı

Umre ibadeti için Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Geçmiş yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak 2022-2023 umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personel ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I- Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

1. Başkanlığımız merkez ve/veya taşra teşkilatında halen il müftüsü, mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim uzmanı, murakıp, şube müdürü, öğretmen ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve Kur’an kursu baş öğreticisi olarak çalışıyor olmak,

2. 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olmak,

3. Önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olmak,

4. Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,

5. 2019-2020 umre, 2022 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

6.Teklifi yapılmış olmak.

B) Din Görevlisi

1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim uzmanı, murakıp, şube müdürü, öğretmen ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve Kur’an kursu baş öğreticisi olarak çalışanlardan;

a)    01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; askerlik, SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,

b) 2 Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

c) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

d) Yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2.    Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);

a)    01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

b)    Başkanlığımızca 2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),

c)    Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev
almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d)    2018-2019/2019-2020 umre, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),

e)    Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursuna devam edenler ile bu yıl kazananlar müracaat edemez),

f)    Müracaatını 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki “Umre Görevli Müracaatı” linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

g)    Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

C)    Kadın İrşat Görevlisi
1-    Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, murakıp ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Kur’an kursu baş öğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda;

a)    01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,
b)    2018-2019/2019-2020 umre, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),
c)    Çalıştığı birime veya il müftülüğüne 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında müracaat etmiş  olmak,
d)     Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,
e)      Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2-    Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapanlarda;
a)    01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,
b)    Başkanlığımızca 2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),c)    Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],
d)    2018-2019/2019-2020 umre, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),
e)    Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursuna devam edenler ile bu yıl kazananlar müracaat edemez),
f)    Müracaatını 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki “umre görevli müracaatı” linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
g)    Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

D)    Tercüman
1.    Halen Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olmak,
2.    01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
3.    2019-2020 umre 2022 hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
4.    31 Aralık 1967 tarihinden sonra doğmuş olmak,
5.    2011-2019 yılları arasında yapılan mülakatlarda 70 ve üzeri puan almış olmak.
6.    Müracaatını 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki “umre görevli müracaatı” linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
7.    2022-2023 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olmak,

E)    Ekip Personeli
1.    Halen; şube müdürü, murakıp, öğretmen ve uzman (dini yükseköğrenim mezunları hariç) ile
mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, APK uzmanı, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,
2.    01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı’nda toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,
3.    Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),
4.    2018-2019/2019-2020 umre, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak.
5.    31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olmak,
6.    Teklifi yapılmış olmak.

F)    Şoför ve Hizmetli

1.    01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfında toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup görev unvanında son 2 yıldır çalışıyor olmak,

2.    Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),

3.    2018-2019/2019-2020 umre sezonu, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak.
4.    31 Aralık 1967 tarihinden sonra doğmuş olmak,
5.    Teklifi yapılmış olmak,

II-    Müracaat ile İlgili Hususlar

1.    Görevlendirilmesinde fiziki engeli veya sağlık problemi bulunmamak,
2.    Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,
3.    Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2022 ve/veya 2023 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursa katılacak olanlar, kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar, ücretsiz izinde olanlar, haklarında adli veya idari tahkikat devam edenler, açığa alınanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.
4.    Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, mülakat veya seminerlere
katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.
5.    Müracaat eden personele ait dilekçe, birimlerince muhafaza edilecektir.
6.    Din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenlerden; ilin geçmiş yıllardaki umreci sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS başarı sırasına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.
7.    Mülakat gün ve saatleri daha sonra bildirilecektir.
8.    Başarılı olmak için mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
9.    Mülakatta başarılı olanlar ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça görevlendirilecektir.
10.    Görevlendirmelerde, mülakat puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı listesi esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
11.    4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak şartına ilişkin hesaplamada; personelin yurt dışı görevi esnasında, görev aldığı hac veya umre organizasyonları dikkate alınacaktır. Yanlış ve eksik beyandan ilgili personel ve müftülük sorumlu olacaktır.
12.    Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

lll- Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1.    Kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 29 Temmuz 2022 tarihine kadar merkezde birimlerce; taşrada il müftülükleri, Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce tespiti yapılarak belirlenen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.
2.    Teklif edilen personel, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
3.    2022  yılı  hac    organizasyonunda  görevlendirilmek  üzere  eğitim  seminerine  katılmış  ve görevlendirilmesi mümkün olamamış personel, istemeleri halinde din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görevlendirilebilecektir. Bu durumda olanların listesi illere gönderilecek ve görev almak isteyenler “umre görevli programına” girilecektir.
4.    Görevlendirmelerde öncelik III/3. maddede belirtilen durumda olanlara verilecek, 2022 umre görevli sınavında başarılı olanlar ise daha sonra değerlendirilecektir.
5.    Başkanlığımız birimleri ile ilgili müftülükler, müracaat formlarını inceleyerek görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların müracaatlarını onaylayacaklar, şartları uygun olmayanların müracaatları ise sistemden silinecektir.
6.    Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.
7.    Teklifler;
a)    Merkezde; birim amirlerince,
b)    İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, varsa hac ve umre şube müdürü ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,
c)    Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin
tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince,
d)    Türkiye Diyanet Vakfında ise genel müdürlükçe, yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
8.    Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat
yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek; söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.
9.    Yapılacak müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edilerek; il müftülükleri müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Umre Görevli Programı”na gireceklerdir. Teklif edilen görev unvanına göre dökümlerini alacak 05 Ağustos 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Merkez birimleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince yapılacak personel tekliflerine ait bilgiler ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sisteme girilecektir.
10.    Müracaatların bitiminden sonra atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi bir sebeple
personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
11.    Din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin mülakatta adaylar Ek-1 de yer alan kaynaklardan sorumlu olacaktır.
12.    Hangi  unvanda  olursa  olsun  daha  önceki  yıllarda  hac  veya  umre  organizasyonlarında
görevlendirilenler “tecrübeli”, görevlendirilmeyenler “tecrübesiz” kategorisinde değerlendirilecektir.
13.    Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.
14.    Mülakat veya seminerden sonra, görevlendirilmelerine mani herhangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak; yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek; aksi durumda doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.
15.    Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen şartlar 2022-2023 umre organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir.
16.    Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, umre organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri taahhüdü anlamı taşımamaktadır.
17.    Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımız dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli idari ve disiplin işlemi yapılacaktır.
18.    2022-2023  umre  organizasyonunda  görevlendirilmek  üzere;  müftülüğünüze,  dini  yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüğünüze Ek-3 tabloda belirlenen kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli kontenjanları verilmiştir. (Not: kontenjan tablosu bilahare e-mail ya da belgenet yoluyla gönderilecektir.)
19.    Bu talimat, il müftülüklerince ivedilikle ilçe müftülüklerine ulaştırılacaktır.
20.    Talimatta yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı duyurulacaktır.

(Diyanethaber.com.tr)

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Selefi-Vehhabi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığı, Selefî-Vehhâbî fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Diyanet’in açıklaması:

Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığımızı ‘Selefî-Vehhâbî’ fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Sünnet-i Seniyye’ çizgisinde sahih din anlayışını şiar edinmiş, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden asla taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde olan, ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurumdur. Bu köklü kurum, ilim geleneğimizden aldığı müstesna mirasla, günümüz insanı ve gelecek nesillerimiz için İslâm’ın ana kaynaklarından beslenen sağlam bir itikadî ve ahlâkî zeminin oluşması yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız, başta cami ve Kur’an kurslarımız olmak üzere, hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir.

Zahiri, parçacı, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlarla gelişen ve İslam’ın rahmet dini olduğu gerçeğini göz ardı eden yaklaşımların bilhassa gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit ettiğine dair Başkanlığımızın yayınları ve üst düzey açıklamaları olduğu ise malumdur. İfrat ve tefritten uzak, sade ve mutedil bir dini hayata rehberlik etmek, her türlü din istismarına ve fitne ateşine karşı müteyakkız davranarak toplumumuzu bilinçlendirmek, Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın vazgeçilmez görevidir. İslam dünyasında tefrika ve tezviratın açtığı yaralar böylesine büyümüşken, milletimizin birliğine ve ümmetin bütünlüğüne zarar verecek söylemlerden kaçınmak da her Müslüman’ın vazifesi olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kur’an kursu öğreticilerinin ek ders ödemesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmasında Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilerin ek ders ödemelerine dair alınan kararı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız.

Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin, usta öğreticinin ve Kur’an kursu öğreticisinin alacağı ücret 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret de 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve Kur’an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye’de en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık gelmektedir. Öğrencisinden en üst düzey yöneticisine kadar sağlık çalışanlarının tamamının işini huzur ve güven içinde yapması en önemli önceliğimizdir. Bunlar arasında tıp ve diş hekimliği fakültelerimizin son sınıflarında kurum personel gibi mesai yaparak, nöbet tutarak çalışan, bilfiil hastalarla ilgilenen öğrencilerimiz de vardır. Hekim adayı öğrencilerimizin hem emeklerinin karşılığını vermek, hem motivasyonlarını yükseltmek için kendilerine yapılan ve asgari ücretin üçte biri kadar olan ödeme miktarını artırma kararı aldık.”

2022 Yılı Diyanet Sendika Üye Sayıları

Diyanet ve Vakıflar Hizmet Kolunda faaliyet gösteren sendikaların 2022 yılına ait üye sayıları bugün (26 Mayıs 2022 tarihinde) yapılan toplantıda belli oldu.

En çok üyesi olan sendika 88 bin 608 üyeyle Diyanet-Sen oldu. En fazla üyeye sahip sendikalar arasında Türk Diyanet Vakıf-Sen 16 bin 101 üyeyle ikinci, Diva-Sen 6 bin 828 üyeyle üçüncü, Din-Bir-Sen 4 bin 572 üyeyle dördüncü, Mil Diyanet Sen 4 bin 194 üyeyle beşinci, Bağımsız Diyanet Sen 3 bin 171 üyeyle altıncı, Diyanet Birlik sen ise 1555 üyeyle yedinci sendika oldu.

En Hızlı Yükselen Sendika Mil Diyanet-Sen

Mil Diyanet Sen, 2021 yılına göre üye sayısını yüzde 123,8 oranında artırarak hızlı yükselen sendikalardan biri oldu.

Diyanet Birlik Sen ve Bağımsız Diyanet Sen Yükselişte

Diyanet Birlik Sen bir önceki yıla nazaran yüzde 83,4 oranında, Bağımsız Diyanet-Sen ise yüzde 81,5 oranında artış göstererek üyesini artırdı.

En Fazla Üye Kaybeden Sendika Diyanet-Bir-Sen

Geçtiğimiz senelerde yükselişte olan sendikalardan biri olan Diyanet Bir Sen, 2022’de bu başarısını koruyamadı. Sendika, üyelerinin yüzde 56,2’sini kaybederek 491’e düştü.

2022 Yılı Diyanet Sendikaları Üye Sayıları (26/05/2022 Tarihli Sayım)

Sendika Adı / Üye Sayısı 2021 2022 Yüzdelik Artış veya Azalış
Diyanet-Sen 83.587 88.608 %6 artış
Türk Diyanet Vakıf-Sen 14.045 16.101 %14,6 artış
Diva-Sen 5.888 6.828 %16,0 artış
Din-Bir-Sen 3.818 4.572 %19,7 artış
Mil Diyanet Sen 1.874 4.194 %123,8 artış
Bağımsız Diyanet-Sen 1.747 3.171 %81,5 artış
Diyanet Birlik Sen 848 1555 %83,4 artış
Diyanet Bir-Sen 1.122 491 %-56,2 azalış
Öz Diyanet-Sen 188 155 %-17,6 azalış
Diyanet Hak Ve Adalet Sen 59 71 %20,3 artış
Vazife Malulleri Yurt Çocukları Ve Engelli Diyanet Birlik Sen 82 69 %-15,9 azalış
Tekbir-Sen 56 60 %7,1 artış
Hak-Bir-Sen 88 59 %-33,0 azalış
Din Gönüllüleri-Sen 79 46 %-41,8 azalış
Tüm Kamu Sen Diyanet 19 36 %89,5 artış
Anadolu Diyanet Vakıf Sen 29 35 %20,7 artış
Adil-Sen 34
Şehit Gazi Sen 40 30 %-25 azalış
Diyanet Kardeşliği – Sen 21
Diyanet İhya – Sen 12
Dives 22 10 %-54,5 azalış
Deva Bir Sen 14 8 %-42,9 azalış

İzmir’de ‘yine’ merkezi ezan sistemine saldırı: Müzik yayını yaptılar

İzmir’de merkezi ezan sistemine girilerek müzik yayını yapıldı.

Sosyal medyada Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayıldı.

Bülent Ersoy’un “Yüzünü göremem” adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı.

Yaşanan olay ile ilgili İzmir İl Müftülüğü, dün gece saat 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Camii ve Ayrancılar Merkez Camii’nin ses sistemine girilerek müzik yayını yapıldığını, bunun üzerine görevlilerin duruma müdahale ederek ses sistemini kapattıklarını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DAHA ÖNCE DE MÜZİK YAYINLARI YAPILMIŞTI

İzmir’de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı.

20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sistem sürüyor.

Kaynak: NTV

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, “Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir” şeklindeki paylaşımının asılsız olduğunu duyurdu.

“Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, “Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir” şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir.

Daha önce de paylaşılan söz konusu iftiranın 2 Ocak 2018 tarihinde Başkanlığımızca tekzip edilmesine rağmen bu konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı açıktır.

Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceği başkanlığımız tarafından defaatle dile getirilmiştir. Ayrıca seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”

Kaynak: diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Personel Maaş Ödemeleri İçin Yaptığı İhalenin İptaline Karar Verildi (Diyanet Promosyon Anlaşması İptal Mi Oldu 2022)

Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel maaş ödemeleri için yaptığı anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

“Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 21.03.2022 tarihinde yapılan banka maaş anlaşması ihalesinin iptali ile ilgili 12.04.2022 tarihinde açtığımız dava lehimize sonuçlandı.

Bilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının maaş ödemelerinin sadece katılım bankalarıyla yapılmasına ilişkin 21 Mart 2022 tarihinde ihale yapmıştı. İhaleyi kazanan Ziraat Katılım ve Kuveyt Türk Katılım Finans Kurumları, personele 3 yıllığına toplam 2.880.-TL. promosyon vermeyi taahhüt etmişlerdi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yapılan ihalede verilen rakamları kabul etmediğimiz, hizmet noktasında da eksiklikler yaşanacağını belirterek 12.04.2022 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığının 21.03.2022 tarihinde yapılan merkez ve taşra teşkilatı “Maaş Anlaşma İhalesi İşine”, 12.04.2022 tarihinde Ankara İdare Mahkemesine “Yürütmeyi Durdurma ve İşlemin İptali” davası açmıştık.

Açtığımız dava sonucu Ankara 4. İdare Mahkemesi İŞLEMİN İPTALİNE karar vermiştir.

Süreci yakinen takip ediyoruz.

Kıymetli üyelerimize ve Diyanet İşleri Başkanlığının bütün çalışanlarına saygı ile duyurulur.”

Yargıtay Başkanlığı’ndan Mehmet Ali Güldemir açıklaması

Yargıtay, Diyanet-Sen genel başkanlığı görevinden istifa ettiği duyurulan Mehmet Ali Güldemir’e dair yazılı açıklama yaptı.

Yargıtay’ın açıklaması:

Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir’in Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi imam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiğine ilişkin haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yargıtay Birinci Başkanlıkta görev aldığı bildirilen Mehmet Ali Güldemir, imam hatip göreviyle 19.08.2015-14.02.2019 tarihleri arasında Yargıtay Ek Binası’nda görev almış olup, 14.02.2019 tarihinde sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle bu görevinden fiilen ayrılmıştır. İlgilinin o tarihten bugüne Yargıtay ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Diyanet-Sen’in Yeni Genel Başkanı Ali Yıldız Oldu

Diyanet-Sen genel merkez yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı sonucu yeni görev dağılımını belirledi. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, Diyanet-Sen’in yeni genel başkanı seçildi.

Yapılan toplantı sonucu Diyanet-Sen genel merkez yönetimi görev dağılımını şöyle belirledi:

Genel Başkan: Ali Yıldız

Genel Sekreter: Hacıbey Özkan

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): İrfan Kaşıkçıoğlu

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Neslibey Özkan

Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) : Cebrail Yakışır

Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme): Mehmet Yaman

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) : Ali Güzeldal

Mehmet Ali Güldemir’den Flaş Açıklama: Hakkımda Diyanet’e Şikayette Bulunuldu

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir sendikaya bağlı tüm temsilciliklere bir veda mesajı gönderdi.

İşte Mehmet Ali Güldemir’in veda mesajı:

20 yıldır bu güzel teşkilatın her aşamasında görev yaptım sizler en son Şahsıma Genel Başkanlık gibi Şerefli bir görev verdiniz. Gece gündüz demeden ibadet aşkıyla çalıştım Diyanet – Sen ailesinin her ferdi kıymetlidir değerlidir diyerek herkesi kucakladık kimseyi değersizleştirmeye gitmedim. Birlik beraberlik içerisinde hareket ederek kardeşlik hukukunu korumak için elimden geleni yaptım. Bu teşkilata özgürlüğü getirdim. Eskiden olduğu gibi kimseye parmak sallayıp hakaret etmedim hiç bir kardeşimi değersizleştirmeye gitmedim. Yapmış olduğumuz toplantılar şölen havasında geçti.

Bu güzel gidişi hazmedemeyen birileri harekete geçerek geçmişte olduğu gibi tarafıma yönelik yalan iftira sahte bir takım belgeler üreterek değersizleştirme ve diyanete şikayette bulunuldu. Gazete ve medyada haber yapılacağını söyleyerek Diyanet’e ve konfederasyona baskı oluşturuldu. Bir süredir bu konuyla mücadele ediyorum. Geçmişte yaşanan o hizipçi ve kavgalı döneme kimse izin vermez. Geldiğimiz noktada düşündüm değerlendirdim istişarelerimi yaptım.

Hepimize düşen görev Diyanet – Sen’i korumaktır. Ben de böyle yaparak Şahsımın üzerinden sendikamın yıpranmasına izin veremezdim. Ve görevimi bırakma kararı aldım. Genel Başkanlık görevimden istifa ettim. Çünkü Diyanet – Sen hepimizden kıymetlidir. Birileri bunu anlayamazlar. Değerli arkadaşlar; Bu kısa sure içinde göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Benim varsa helal olsun. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla!

Kaynak: İndependent Türkçe

Son Haberler