Ana sayfa Arşiv Din-Bir-Sen Genel Başkanı Özdemir: “Başkanlığımızın Kuruluşunun 95. Yıldönümünü Kutluyoruz”

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Özdemir: “Başkanlığımızın Kuruluşunun 95. Yıldönümünü Kutluyoruz”

192

Çalışan-Sen ve Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığının 95. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında, “3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine kurulan, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı, aradan geçen sürede gelişerek vizyonunu yükseltmiştir, “ ifadelerini kullandı. Özdemir, basın açıklamasında şunları söyledi: “3 Mayıs 1920 tarihinde oluşturulan hükümette, Osmanlı dönemindeki Şeyhülislamlık ve Evkaf Nezaretinin hizmetlerini deruhte etmek üzere Şer’iye ve Evkaf Vekâleti adı altında bir bakanlık yer almış ve 3 Mart 1924’te Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluncaya kadar ülkede din hizmetlerini yürütmüştür.

Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerektiği düşüncesinden hareketle kaldırılan bu bakanlık, Osmanlı devletindeki Şeyhülislamlık ile Türkiye Cumhuriyetindeki Diyanet İşleri Başkanlığı arasında köprü vazifesi görmüştür. Cumhuriyetin bir kurumu olmakla birlikte tarihsel kökeni itibarıyla Şeyhülislâmlığa dayanan ve onun geleneksel misyonunu sürdürmek üzere kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevi, kuruluş kanunu olan 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanun’da ‘İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek’ şeklinde ifade edilmiştir. Ülkedeki tüm cami ve mescitlerle bunların görevlilerinin idaresi Başkanlığa verildiği gibi tekke ve zaviyelerle bunların görevlisi olan şeyhlerin idaresi de Başkanlığa verilmiştir.

1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte bunlara dair hususlar Başkanlığın görev alanından çıkarılmıştır.” Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhuriyetin kuruluş yıllarında önemli görevler üstlendiğini, 1939 yılında da kırmızı plakalı makam aracı tahsis edilerek reis muavinliği unvanı verildiğini belirten Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti.

“Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi bugünde toplumun dini açıdan bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve toplumun çekirdiğini oluşturan aile kurumunun korunması için önemli projelerle sağlıklı toplum oluşturulmasına katkı sunan Diyanet İşleri Başkanlığı maalesef çeşitli tarihlerde emperyalistlerin kurgularıyla saldırılara uğramaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğu 3 Mart 1924 tarihinden bugüne kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza ve diğer ülkelerin vatandaşı olan Müslümanlara din hizmeti sunmuş, bu hizmetleri hergeçen gün artarak devam edegelmiştir.

Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak hızlı bir değişime uğrayan toplumumuz, bilgi ve teknoloji çağının getirdiği imkanları kullanarak çocuk, genç ve yaşlı Müslüman vatandaşlarımızın dini bilgilerini güvenelir ve sağlam kaynaklardan öğrenmesi için önce kendi içinden başlayarak din görevlilerinin gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişmeyi en üst noktaya taşıyan bugünkü 144 bin kadrosuyla Diyanet mensuplarıdır. Ancak bunun yanı sıra Diyanet personelinin çeşitli sorunları göz ardı edilmemelidir.

Din-Bir-Sen olarak, teşkilat sorunlarının çözümünde her türlü desteği sunarak katkı sağladık. Geleceğinden emin, güvenli ve huzurlu bir iş ortamında çalışmayı isteyen din görevlilerinin sorunlarının tamamen çözülerek din hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sağlanması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan itibaren Teşkilat Başkanı olarak görev yapıp teşkilatın büyüyüp gelişmesine hizmetleriyle katkı sunan gerek ve bugün aramızda bulunmayan gerek Başkanlara gerek bütün din görevlilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Onları rahmetle anıyoruz. Din-Bir-Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığının 95. Yıldönümünü kutluyor, gerek Diyanet camiasına gerek bütün Müslümanlara hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here