Ana sayfa Diyanet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Erbaş Hakkında Kararını Verdi: Hutbede İslam’ın Emir ve...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Erbaş Hakkında Kararını Verdi: Hutbede İslam’ın Emir ve Yasaklarından Bahsedilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde eşcinseller ve nikâhsız birlikteliklerle ilgili bazı uyarılarda bulunmuştu. Bunun üzerine İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Fatim Kanat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘Nefret ve Ayrımcılık’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçları kapsamında ihbarda bulunmuştu.

“HUTBEDE İSLAM’IN EMİR VE YASAKLARINDAN SÖZ EDİLMİŞTİR”

İhbarı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, “İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, Ramazan ayı ve orucun faziletlerinde bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas ‘canını korumak, aklını korumak, dinini korumak, malını korumak, neslini korumak’ kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde de durulduğu, bu konularla ilgili İslam’ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğunun belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür” denildi.

Hutbede, İslamiyet’in ön gördüğü kural ve yasaklardan birçoğu yer almasına ve Müslümanların tüm kötülüklere karşı dikkatli olmalarının, mücadele etmelerinin gerektiği anlatılmasına karşılık şikâyet dilekçesinde ise sadece cinsel konulara dair uyarıların şikayet konusu yapıldığı belirtildi.

Kararda şöyle denildi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş Ve Görevleri Hakkındaki 633 Sayılı Kanun maddeleri ile diğer ilgili mevzuat dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanı’nın bir Cuma hutbesinde İslamiyet’in emir ve yasaklarından bahsetmesi, kanunun emir ve görevinin gereği olması nedeniyle, bunun tersi davranması beklenemez. Bu mahiyetteki telkin ve tavsiyelerin ise kanunların suç saydığı ‘Nefret ve Ayrımcılık’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçlarını oluşturması hukuka, akla ve mantığa aykırıdır.”

SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR

Başsavcılık, ihbar ve şikâyetin konusunun fiilin suç oluşturmadığının, herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması ve şikâyetin soyut ile genel nitelikte olması nedeniyle soruşturma yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Sabah